Mi u Porobija & Špoljarić d.o.o. od početka aktivno pratimo zbivanja vezano uz COVID-19, Koronavirus te poduzimamo mjere za zaštitu naših zaposlenika, ali i naših klijenata. Time smo osigurali povjerenje i sigurnost, a posljedično i kontinuitet poslovanja i u ovim drugačijim vremenima, koja od svakog od nas traže aktualnu prilagodbu.

Već na samom početku dolaska virusa u RH osigurali smo primjenu dezinficijensa na ulazima u naše prostorije, kao i u sanitarnim čvorovima, uveli smo „liniju diskrecije“ kod našeg ulaznog pulta, pojačali razinu higijene na način da smo stranke upućivali na korištenje dezinficijensa prilikom dolaska, uveli razmak prilikom komunikacije i kontakata, a nakon održanih sastanaka dezinficirali smo prostorije, kvake i dodirne točke na kojima bi se virus eventualno mogao zadržati.
Početkom ožujka, prateći razvoj virusa, Uprava društva donijela je Odluku o mjerama zaštite i prevencije širenja zaraze virusom SARS-CoV-2 (COVID-19 „Koronavirus“) kojom su utvrđeni:
1.     Nužni higijenski standardi na radnom mjestu
2.     Komunikacija s klijentima
3.     Postupanje u slučaju kontakta sa zaraženim osobama
4.     Postupanje u slučaju karantene ili samoizolacije
Nadalje, širenjem virusa i na području RH te povećanjem broja zaraženih poduzeli smo i daljnje mjere, pa smo sredinom ožujka tako donijeli i Odluku o rasporedu i načinu obavljanja posla za sve zaposlenike, koje smo podijelili u timove, pri čemu timovi naizmjence rade kod kuće (omogućen im je „home office“ i osigurana sva potrebna infrastruktura) i u uredu društva. Sve sastanke sa strankama odgodili smo do daljnjega, i komunikaciju obavljamo putem telefona, e maila te videokonferencija (Zoom, Skype i slične aplikacije).
Također, prateći razvoj virusa te svjesni njegovih posljedica koje će isti imati i na poslovne/trgovačke odnose na LinkedIN-u i našim web stranicama objavili smo članak „Epidemija virusom COVID-19, „koronavirus“ – viša sila kao razlog isključenja ili ograničenja odgovornosti“, sve kako bi naše klijente, ali i sve ostale gospodarstvenike koji za to imaju potrebu, uputili na pravovremenu reakciju kojom bi se učinci mnogobrojnih i raznovrsnih situacija koje svakodnevno nastaju u ekonomskim/trgovačkim odnosima donekle ublažile odnosno sanirale.
Svjesni važnosti prevencije i potrebe promptne prilagođenosti konkretnoj situaciji i dalje ćemo pratiti sve parametre važne za procjenu budućih reakcija te prilagođavati svoje poslovanje i načine komunikacije i djelovanja mogućnostima i potrebama aktualnog trenutka.

 

©2020 by Budi (KO)odgovoran. Pokrenula Agencija IMC