zona life d.o.o.

S ciljem suzbijanja širenja koronavirusa, naš centar svakodnevno dezinficira svoje prostorije za vježbanje kao i rekvizite za provođenje treninga. Isto tako,  molimo naše klijente da također postupaju odgovorno kako prema sebi, tako i prema drugima.

 

©2020 by Budi (KO)odgovoran. Pokrenula Agencija IMC